Text Size
YoutubeGoogleFacebook
FacebookMySpaceDiggDeliciousStumbleuponRedditPinterest

 

ТИ се използва за регистриране на физическата издържливост, условие за развъдна годност. Кучето трябва да пробяга дистанция от 20 км. Процедурата гарантира физическата сила и издържливост. Кратък тест за подчиняемост завършва изпитанието.

Изисквания за участие

Минималната възрастова граница за участие е 16 м. кучета по-възрастни от 6 год. не се подлагат на това изпитание. Всички участници представят документи за произход, за да бъдат допуснати до изпита. Кучетата трябва да  са здрави и в добра кондиция. Не се допускат за участие: болни кучета, слаби кучета, разгонени женски, скоро родили и кърмещи женски. Секретаря и съдията определят кондицията на кучетата участници. Водачът трябва да се представи спортменски. Неспортсменски прояви могат да доведат до дисквалификация. Решението на съдията е последно и окончателно. Участието в тези изпитания е на доброволни начала. БК не носи отговорност ако по време на такива изпитания, водачът или кучето се наранят.

Оценяване

Сертификатът за издържан тест за издържливост не е документ за обучение. Изпитът не дава точки, оценките са "Издържал" и "Не издържал". 

Терен за провеждане

За предпочитане е тестът да се провежда по улици или асфалтирани алеи.

Провеждане на изпита

A.) Пробег - Кучетата трябва да пробягат 20 км. със средна скорост от 12 до 15 км в час.


Кучетата трябва бягат на повод в дясно на велосипед. Да се избягва от твърде бърза скорост. Поводът да е достатъчно дълъг за да дава възможност да се коригира скоростта на движение. Леко придърпване е допустимо но не постянно, забавянето от поддържаната средна скорост може да доведе до лоша оценка. След пробег на първата дистанция от 8 км. се прави 15 мин. почивка. По време на почивката съдията проверява показателите на умора. Ясно изразени признаци на умора водят до изключване от по-нататъшно участие. Следващата почивка е 20 мин. и е след пробега на 15-я км. Съдията прави отново проверка. Уморени или такива с разранени лапи се изключват  изпитанието. Последните 5 км се пробягват и тогава е последния тест от съдията за разранени лапи и признаци на умора.

 

B.) Подчинение - След пробягване на дистанцията по усмотрение на съдията може да бъде извършен кратък тест за подчиняемост. 

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/