Text Size
YoutubeGoogleFacebook
FacebookMySpaceDiggDeliciousStumbleuponRedditPinterest

Индекс на статията

Куче придружител

 Този тест беше създаден като средство за предварителна оценка на характера. Той има за цел да отстрани агресивни, напрегнати, плашливи или нервни кучета от спорта. Според правилата могат да участват кучета от всички размери и породи; като минималната възраст е 12 месеца. Допуска се единствено душащ нашийник, а поводът, когато се използва, се закрепва съм свободната халка. Обикновено точки не се обявяват, по-скоро съдията преценява дали екипът водач-куче е преминал теста. Успешното полагане на част А допуска явяване на част Б.

 Част А

Фазата подчинение от теста е същата, както при стандарт IPO 1, но без упражнението за носене (апорт).

Упражненията за подчинение трябва да покажат връзката между водача и кучето. Кучето трябва да демонстрира желание за работа и истинска радост, че е на открито пространство. Упражненията за подчинение се правят при участието на две групи водачи-кучета. И двата отбора докладват на съдията своите имена и тези на кучетата. След това съдията изпраща отборите към определените им места. Докато единият отбор изпълнява ходене, другият демонстрира продължително лежане на място. Всяко упражнение на повод трябва да се прави на хлабав повод. Поводът се държи с лява ръка и е закрепен към свободната халка на душащия нашийник. Кожени или строги нашийници не се допускат.

 Ходене на повод (15 точки) поединично и в група

Кучето трябва да е непосредствено до водача, така че рамото да е наравно с коляното на водача. Кучето не бива да се спуска напред, да се дърпа настрани или да изостава. При спиране трябва да сяда без команда. Единствената гласова команда се дава в началото на упражненията и при смяна на ритъма.

 В изходна позиция за ходене с кучето от лявата ви страна, дайте гласова команда за тръгване (кучето трябва да тръгне доброволно) и се движете в права линия около 40 -50 крачки без спиране.Обърнете се кръгом и се върнете 10 – 15 крачки назад. Дайте команда бегом и пробягайте 10-15 крачки, после продължете с по-бавно темпо 10 -15 крачки. Възстановете нормалното движение за 10 – 15 крачки. Командата „в крак” може да се подава при всяка смяна на темпото. След това завийте надясно, изминете 20 крачки, отново завийте надясно, нови 20 крачки, после кръгом, още 10- 15 крачки и спрете. Изминете 10-15 крачки и завийте наляво. Сега можете да се присъедините към групата. Съдията ще насочи водача през група от около четирима души, които се движат наоколо. Трябва да направите  най-малко един ляв и един десен завой покрай поне двама души и да спрете в близост до една от групите. (Това фактически е осморка.) След това напускате групата, спирате (водачът може да похвали кучето) и снемате повода.

 

Ходене без повод (15 точки) поединично и в група

Когато съдията поиска, поводът се снема в изходната позиция. Водачът преминава през групата с кучето, което се движи свободно до него. След като изпълнят поне едно спиране, водачът и кучето могат да напуснат групата и да демонстрират упражненията за ходене този път без повод. Докато правят това, се дават два изстрела (от пистолет калибър: 6 – 9 мм), но не докато се движат в групата и кучето трябва да остане безразлично към шума. Изключително важно е кучето да не се стресне от изстрелите. Ако е несигурно по преценка на съдията или ако побегне при изстрелите, то бива освободено от по-нататъшни изпитания.

 Седеж

От изходната позиция за ходене водачът и кучето се придвижват в права линия без повод. След най-малко 10 крачки водачът подава гласова команда „седни” – кучето трябва незабавно да седне. Водачът продължава още поне 30 крачки, без да променя скоростта или посоката, след което спира и се обръща към кучето. По нареждане от съдията той се връща и застава до дясната страна на кучето.

 Лежане с повикване (10 точки)

От изходната позиция за ходене водачът и свободно движещото се до него куче се придвижват в права линия. След най-малко 10 крачки водачът подава гласова команда „легни” и то трябва незабавно да се подчини. Водачът продължава още поне 30 крачки, без да променя скоростта или посоката, след което спира и се обръща към кучето. По нареждане от съдията той трябва да повика кучето. То трябва да отреагира бързо и живо и да седне пред него. При команда за ходене кучето бързо трябва да заеме мястото си до него.

 Продължително лежане плюс дразнители (10 точки)

Преди да започне упражнението за подчинение на друго куче, водачът заповядва на кучето да легне на място, определено от съдията. След това се отдалечава на приблизително 40 крачки от кучето, но така че то да продължава да го вижда и застава с гръб към него. Кучето трябва да остане в тази позиция без допълнителни насочвания от водача, докато другото куче не изпълни първите 6 упражнения. Завършекът е както при упражненията „легни” или „продължи”.

 

Част Б

Тя се състои от изпитания за способността на кучето да се движи при натоварено движение. Тези упражнения се извършват на открито в близост до път, но без да се пречи на движението. По тази причина само кучета, преминали част А, могат да бъдат подложени на теста. Той е доста продължителен, затова максимум 15 кучета на ден могат да бъдат подложени на изпитание. Не се присъждат точки за всяко упражнение, а съдията оценява поведението на кучетата и тяхната способност да се справят в упражненията.

 Държане на кучето при движение. Водачът и кучето получават указание да се движат по определена алея в парка, улица или път. Кучето се движи на хлабав повод до водача. То не трябва да реагира на преминаващите – били те пешеходци или бегачи. След като преодолеят движението по пътя, водачът и кучето отиват до съдията. Докато хората се здрависват и разговарят, кучето трябва да остане безразлично към съдията и да стои, седи или лежи неподвижно.

 Поведение на кучето при натоварено движение. Сега водач и куче преминават през доста натоварено и шумно движение на пешеходци. Водачът трябва да спре два пъти, веднъж – да нареди на кучето да седне, а втория – да даде команда „легни”. Кучето трябва да остане спокойно и невъзмутимо.

 

Поведение на куче оставено само при натоварено движение. Водачът завързва кучето на подходящо място и го оставя така, скрит от погледа му, за около две минути. През това време на около пет крачки ще премине друг отбор, но вързаното куче трябва да остане спокойно по време на упражнението. 

 

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/